Tasuta tarne alates 29€ ostust!
LT

Privaatsuspoliitika

Veebisaidi privaatsuspoliitika

1. Sissejuhatus

1.1. OÜ "GSS Baltic" austab teie privaatsust ja püüab seda tagada Klientidele ja Külastajatele ning seetõttu kogub, säilitab, kasutab ja avalikustab Teie isiklikke andmeid, sealhulgas Isikuandmeid, mida olete esitanud Müüja elektroonilise kauplemisplatvormi (süsteemi) kasutamise kaudu, mida haldab OÜ "GSS Baltic", mis tegutseb veebiruumis ja on kättesaadav aadressil www.topbeauty.ee, ainult käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil.

1.2. Müüja tagab Külastajate ja Klientide Isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse, mis on esitatud Veebisaidi vahendeid kasutades vastavalt Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimustele. Privaatsuspoliitika on tingimuste lahutamatu osa, mille eesmärk on kaitsta ja hoida Veebisaidi Klientide ja Külastajate Isikuandmeid volitamata kasutamise eest.

1.3. Müüja on Isikuandmete vastutav töötleja, kes on registreeritud Isikuandmete vastutavate töötlejate riiklikus registris. Isikuandmete vastutava töötlejana tegutsedes on Müüjal õigus töödelda Külastajate ja Klientide isikuandmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult: e-kaubanduse ja otseturunduse ning muudel eesmärkidel, vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas ja/või teistes Tingimuste dokumentides sätestatud menetlustele.

1.4. Isikuandmete esitamisega Veebisaidi kaudu kinnitate, et nõustute Privaatsuspoliitikaga ja kasutustingimustega ning et teie Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Privaatsuspoliitikas sätestatud menetlustele. Pange tähele, et Privaatsuspoliitika on kohustuslik igale Isikule, kes külastab Veebisaiti ja/või ostab Kaupu, kasutades Veebisaidis pakutavaid vahendeid, ning kasutab Veebisaiti või Veebisaidi mis tahes osa, samuti mis tahes teenuseid, vahendeid või muud Veebisaidi sisu. Kui Teie ei nõustu käesoleva Privaatsuspoliitikaga, ei tohi Teie kasutada Veebisaiti ega Veebisaidis pakutavaid teenuseid, tööriistu ega Veebisaidi muud sisu.

1.5. Müüja võib Teie Isikuandmeid töödelda mitte ainult selles riigis, kus need koguti, vaid ka teistes riikides, kus kehtivad Isikuandmete töötlemist reguleerivad leebemad seadused. Klient mõistab ja nõustub lisaks, et Isikuandmeid, samuti mis tahes muud Müüja poolt kogutud Klienti puudutavat teavet võib säilitada nii Leedu Vabariigis, kui ka mis tahes muus riigis. Veebisaidi kasutamisega nõustub Klient eespool nimetatud andmete edastamisega väljapoole Kliendi riiki.

1.6. Kui soovite meid teavitada Privaatsuspoliitika rikkumisest, kui teil on küsimusi, pretensioone või kui vajate meie abi seoses Privaatsuspoliitika tõlgendamise või reguleerimisega, võtke meiega ühendust e-posti aadressil [email protected] või posti teel aadressil "GSS Baltic", Vilniuse tn. 215, LT-76348 Šiauliai. Me vastame Teie kirjalikult saadud päringutele 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates päringu kättesaamise kuupäevast.

2. Määratlused

2.1. Käesolevas Privaatsuspoliitikas kasutatud suurtähtedega terminid ja väljendid on määratletud Veebisaidi kasutustingimustes, muudes reeglidokumentides ja/või muudes nõuetes ja juhistes, mis on kättesaadavad Veebisaidil, välja arvatud juhul, kui suurtähtedega terminitele on antud käesolevas dokumendis, sealhulgas selle preambulis, allpool sätestatud tähendused:

2.1.1. Isikuandmed - Isiklikud andmed Külastaja ja/või Kliendi kohta, kes on füüsiline isik. Isikuandmed - igasugune teave füüsilise isiku - andmesubjekti - kohta, kelle identiteet on teada või keda saab otseselt või kaudselt tuvastada selliste andmete alusel nagu isikukood, üks või mitu füüsilist, füsioloogilist, psühholoogilist, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset isikut iseloomustavat tegurit.

2.1.2. Küpsised (inglise keeles „Cookies“) on väikesed failid, mis saadetakse teie brauserisse ja salvestatakse teie arvutisse, telefoni või muusse seadmesse. Nende eesmärk on aidata veebisaitidel mäletada teie varasemaid tegevusi.

3. Anonüümsus ja anonüümse teabe automaatne töötlemine

3.1. Veebisaidi tööriistad võimaldavad Teil kasutada Veebisaiti anonüümselt, st kasutada Veebisaiti nii, et Veebisait kogub teie kohta ainult anonüümset teavet. Nii Külastajad kui ka Kliendid saavad Veebisaiti kasutada anonüümselt ilma kontole sisse logimata. Teie saate Veebipoodi kasutada anonüümselt, kuni Teie ei soovi teisiti või kuni te otsustate teha Veebisaidil toiminguid, mis nõuavad Teie isikuandmete avaldamist (nt Konto loomine või sellesse sisselogimine, Kaupade tellimine (sh Kaupade tellimine Külalisena) jne).

3.2. Veebisait ei kogu automaatselt Teie isikuandmeid. Pange tähele, et Veebisait kogub automaatselt järgmisi anonüümseid andmeid Teie kohta:

3.2.1. küpsiste failides sisalduvad andmed. Üksikasjalikumat teavet meie küpsiste poliitika kohta leiate meie privaatsuspoliitikast osast "Küpsiste poliitika";
3.2.2. Veebisait võib koguda ka teavet, mida tavaliselt koguvad süsteemiadministraatorid, näiteks sisselogimisprotokollid (inglise keeles „Logs“). Logides sisalduv teave võib muu hulgas sisaldada IP-aadressi, sisselogimisplatvormi ja veebilehitsejat, internetiteenuse pakkujat ja lehekülje aadressi, millelt Külastaja ja/või Klient, kes ei ole oma Kontole sisse loginud, Veebisaidile jõudis.
3.2.3. Mõned Veebisaidi alamkategooriad ja muud Kliendiga suhtlemise vahendid võivad sisaldada nn „Web Beacons“. Web Beacons kasutatakse Müüja reklaami tõhususe mõõtmiseks. Neid andmeid ei seostata teie poolt esitatud Isikuandmetega. Need andmed arhiveeritakse ja neid kasutatakse Veebisaidi Külastajate ja/või Klientide ülemaailmse liikumise statistiliseks analüüsiks ja hindamiseks. Web Beacons võimaldavad koguda sellist teavet nagu IP-aadress, URL-lehe number, Veebisaidi laadimisaeg, brauseri tüüp ja küpsistes sisalduv teave.

4. Andmete kogumine ja kasutamine

4.1. Iga kord, kui Külastaja ja/või Klient, kes ei ole oma kontole sisse loginud, siseneb Veebisaidile, salvestab Müüja server ajutiselt teavet sisselogitud seadme kohta, st anonüümset teavet, nagu on täpsustatud Privaatsuspoliitika punktis 3.2. Selle menetluse käigus kogutakse ja säilitatakse anonüümne teave automaatselt, sõltumata Külastaja ja (või) tema Kontole sisse logimata kliendi tegevusest, kuni see automaatselt ja (või) käsitsi kustutatakse. Seda anonüümset teavet kogutakse ja töödeldakse selleks, et võimaldada Külastajale ja/või Kliendile, kes ei ole oma Kontole sisse loginud, juurdepääsu Veebisaidile (Sisselogimine), tagada süsteemi pidev turvalisus ja stabiilsus, võimaldada võrguinfrastruktuuri tehnilist haldamist, optimeerida Veebisaidi ja samal ajal Müüja tööd ning kasutada seda sisemistel statistilistel eesmärkidel. Lisaks võib IP-aadressi uurida ja kasutada tingimuste rikkumise, veebisaidi infrastruktuuri ründamise, statistilistel eesmärkidel ja muudel juhtudel, kui see on sätestatud käesolevas Privaatsuspoliitikas või kohaldatavas õiguses.

4.2. Kui Klient logib oma Kontole sisse, kogub ja salvestab Müüja Kliendi identifitseerimiseks vajalikud isikuandmed. Sellisel juhul võidakse koguda ja salvestada järgmisi Teie kohta käivaid Isikuandmeid:

4.2.1. nimi ja perekonnanimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, muud kontaktandmed ja mis tahes muud andmed, mis on esitatud teie kontol;

4.2.2. kui Klient soovib saada Arve ostetud/soetatud Kaupade eest, siis Arve esitamiseks ja vastuvõtmiseks finantsteavet, mille te esitate Kaupade ostmisel;

4.2.3. andmeid teie kui Kliendi tegevuse kohta Veebisaidil (sealhulgas teie Ostuajalugu);

4.2.4. Veebisaidi haldamiseks võib Müüja koguda teavet ka seadme kohta, mida kasutate Veebisaidile juurdepääsuks (nt personaalarvuti, sülearvuti, mobiiltelefon jne);

4.2.5. muud andmed, mis on seotud Teie tegevusega Veebisaidil kaupade ostmisel, sealhulgas teie seadme identifitseerimisnumber, sisselogimise andmed, lehekülje vaatamise statistika ja andmed standardse sisselogimise kohta;

4.2.6. täiendav informatsioon Teie poolt või Teie kohta, mida ei ole käesolevas dokumendis eraldi välja toodud (näiteks informatsioon, mis on seotud Teie ja Müüja vahelise kontaktiga);

4.2.7. muu informatsioon, mida te Veebilehel esitate, sealhulgas see, kas soovite saada Müüjalt reklaampakkumisi, nagu on määratletud Privaatsuspoliitika peatükis "Reklaam ja veebiküsitlused".

4.3. Teie isikuandmete kogumise peamine eesmärk on tagada, et Teie tehingud Veebisaidil ja Kaupade ostmine oleksid sujuvad ja tõrgeteta ning et kõik tehingud oleksid turvalised, tõhusad ja personaalsed. Teie nõustute ja tunnistate, et Müüjal on õigus koguda ja salvestada Klienti identifitseerivaid Isikuandmeid, sealhulgas nagu on sätestatud Privaatsuspoliitikas, kui Klient logib oma Kontole sisse. Sellisel juhul võib Teie kohta koguda ja salvestada järgmisi Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

4.3.1. Klientide tuvastamine Veebisaidil ja Kliendikontode haldamine;

4.3.2. Kaupade tellimine, müümine ja tarnimine Kliendile ning juurdepääsu võimaldamine Veebisaidil pakutavatele teenustele ja informatsioonile;

4.3.3. Veebisaidi täiustamine, et kohandada seda teie vajadustele, st (1) Veebisaidi kaudu Kaupade ostu tehingute teostamine; (2) Veebisaidi teenused; (3) Veebisaidi sisu; ja/või (4) reklaam;

4.3.4. kaebustega tegelemine, kui neid on;

4.3.5. Veebisaidilt saadetud andmete kontrollimine;

4.3.6. Klientide demograafiliste uuringute läbiviimine;

4.3.7. ennetada, avastada ja uurida võimalikke keelatud või ebaseaduslikke tegevusi veebisaidil;

4.3.8. teavitades teid Müüja kaupadest;

4.3.9. teie eraldi nõusolekuga otseturunduse kontekstis;

4.3.10. muude Veebisaidi teenuste ja abi osutamiseks Teile, muudel käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, samuti muudel eesmärkidel, mis on täpsustatud konkreetsel juhul, kui andmeid kogutakse.

4.4. Privaatsuspoliitikas osutatud isikuandmed Kui klient logib sisse oma Kontole, kogub ja salvestab Müüja Isikuandmeid, mis identifitseerivad Klienti. Sellisel juhul võidakse teie kohta koguda ja salvestada järgmisi Isikuandmeid: punktis 4.2 nimetatud Isikuandmete esitamine ja teie nõusolek nende töötlemiseks on vabatahtlik, kuid vajalik Veebisaidi nõuetekohaseks ja täielikuks kasutamiseks, sealhulgas selleks, et Müüja saaks korrektselt täita teie poolt tehtud Kaubatellimusi.

4.5. Müüja säilitab tegelikud andmed Teie Kaupade tellimuste kohta, kuid teie andmete turvalisuse tagamiseks ei ole Müüjal otsest juurdepääsu nendele andmetele. Kliendina saate Müüjale tehtud Kaubatellimusi käsitlevatele andmetele juurdepääsu, logides sisse oma Kontole. Te saate vaadata oma Kaupade tellimusi ja muuta oma kontaktandmeid, kasutades selleks oma kontol olevaid vahendeid. Te peate hoidma oma Kontole juurdepääsu andmed turvaliselt ja mitte avaldama neid kolmandatele isikutele vastavalt Tingimustes sätestatud nõuetele ja menetlustele.

4.6. Müüja poolt Teie registreerimisel ja/või küsitlustes osalemisel kogutud informatsiooni kasutatakse ka Veebisaidi teenuste parandamiseks, et vastata Klientide vajadustele ja eelistustele, sealhulgas informatsiooni kasutamiseks otseturunduseks seoses Teile pakutavate Veebisaidi teenustega.

4.7. Vastavalt Privaatsuspoliitikale on Müüjal õigus kasutada Teie Isikuandmeid ka oma sisemistel eesmärkidel, sealhulgas võtta teiega ühendust e-posti teel, et teavitada teid toodete ja Veebisaidi uuendustest ning teavitada Teid Veebisaidil tehtud e-kaubanduse tehingutest jne.

5. Reklaam ja veebiküsitlused

5.1. Müüja ei anna kolmandatele isikutele juurdepääsu Teie Isikuandmetele ega müü teie kohta käivaid andmeid kolmandatele isikutele ilma Teie selgesõnalise nõusolekuta.

5.2. Ainult Teie nõusolekul, kas siis registreerimisvormi täitmisel või muul viisil (nt, nn „check-boxi“ kaudu), saadame Teile Müüja kaubandus- ja reklaamteavet , näiteks uudiskirju, Teie poolt esitatud e-posti aadressile ja/või telefoninumbrile. Teie nõusolekul saadame teile sellist infot (nt uudiskirju) SMS-i ja/või teie e-posti aadressile. Teie nõusolek sellise informatsiooni saatmiseks on vabatahtlik ja mitte vajalik Kaupade tellimuste täitmiseks ning selle võib igal ajal tagasi võtta. Kui Teie ei anna eraldi nõusolekut, kuid otsustate hiljem, et soovite saada Müüjalt käesolevas punktis sätestatud kaubandus- ja reklaamteavet, või juhul, kui soovite sellise info saamisest loobuda, võite igal ajal esitada meile sellekohase taotluse, saates meile e-kirja aadressil [email protected] või kasutades veebisaidi muid sätteid (kui see on võimalik).

5.3. Igal juhul ei tohi Teie keelduda Müüjalt kaupade ostmisega, Müüja teenuste või Veebilehe (sealhulgas Tingimuste) ostmisega seotud haldusinformatsiooni saamisest, välja arvatud juhul, kui Konto on tühistatud. Lisaks ei saa Teie loobuda Müüja teatistest, mis sisaldavad Kaupade ostmisega ja/või Veebisaidi kasutamisega seotud õiguslikku teavet.

5.4. Selleks, et koguda infot Külastajate ja/või Klientide eelistuste kohta Veebisaidi kasutamisel ja Klientide eelistuste kohta Kaupade ostmisel, võib Müüja viia Külastajate ja/või Klientide seas läbi küsitlusi. Need küsitlused on vabatahtlikud. Kui Teie otsustate sellistes uuringutes osaleda, jäävad Teie vastused anonüümseks, kui konkreetses uuringus ei ole sätestatud teisiti. Samuti võime korraldada teatud nõuete alusel küsitlusi, mille käigus võidakse Klientidel paluda esitada kontakt- või demograafilisi andmeid, nagu nimi, e-posti aadress ja aadress. Igal juhul ei anna Müüja selliseid andmeid kolmandatele isikutele, kui konkreetsel juhul ei ole sätestatud teisiti.

6. Andmete avalikustamine

6.1. Müüjal on õigus avaldada Teie isikuandmeid, kui seda nõuab seadus ning Müüja poliitikate ja eeskirjade rakendamisel, mis on seaduslikud ja mõistlikud, st kooskõlas seaduse nõuetega, näiteks vastuseks kaebusele või muule päringule, kolmandate isikute õiguste või õigustatud huvide rikkumise korral või selleks, et kaitsta teiste isikute õigusi, õigustatud huve või vara.

6.2. Teie eraldi nõusolekul, nagu on toodud lõigus "Teie eraldi nõusolekuga otseturunduse privaatsuspoliitika", on Müüjal õigus avaldada Teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil.

6.3. Teie nõustute ja annate nõusoleku oma Isikuandmete edastamiseks Müüja kaudu:

6.3.1. Müüja partneritele - kolmandatele osapooltele, kelle Müüja on kaasanud kolmandate isikute teenuste osutajatena (partnerid, kes pakuvad Kaupade kohaletoimetamist, maksete kogumist, muid Kliendi poolt tellitud teenuseid, samuti Müüja partneritele, kes pakuvad Veebisaidi tuge ja/või hooldust ning muid teenuseid, mis aitavad Müüjal arendada oma äri või teostada muid toiminguid Veebisaidil);

6.3.2. teistele kolmandatele isikutele, kui te esitate vastava taotluse oma Isikuandmete kohta (või kolmandatele isikutele, keda on Teile selgesõnaliselt teavitatud ja kellega te olete konkreetse teenuse kaudu kokku leppinud);

6.3.3. õiguskaitseasutustele Leedu Vabariigi seadustes ja määrustes sätestatud korras ning vajaduse korral kuritegude ennetamiseks või uurimiseks;

6.3.4. Müüja või sellega seotud äriühingute struktuuriüksustele;

6.3.5. teistele äriüksustele, juhul kui Müüja ühineb teise juriidilise isikuga, kui Müüja omandatakse teise juriidilise isiku poolt või kui Müüja omandatakse teise juriidilise isiku poolt või kui Veebisait või Veebisaidiga seotud varad antakse üle.

6.4. Käesolevas Privaatsuspoliitikas nõustute ja tunnistate, et Müüja edastab Teie Isikuandmed Müüjale: sätestatud juhtudel edastab Müüja minimaalse hulga teie Isikuandmeid. Teie selgesõnalise nõusoleku puudumisel (kas eelnevalt või eraldi) ei müü, rendi ega edasta Teie Isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik käesoleva Privaatsuspoliitika sätete rakendamiseks või kui Müüja on selleks seadusega kohustatud.

6.5. Kliendi esitatud andmed ja info on teada ainult Kliendile, Müüjale ja Müüja partneritele, kes hoiavad neid andmeid konfidentsiaalsena ja kelle tegevuse eest vastutab Müüja. Müüja garanteerib, et kuni Klient ei ole avaldanud Veebilehel kommentaare või muud sisu, mis on nähtav teistele Veebilehte kasutavatele isikutele, koos sellega esitatud andmetega, ei avalda Müüja Kliendi poolt esitatud andmeid ja teavet kellelegi, välja arvatud juhul, kui seda paluvad või nõuavad üksused, kellel on vastavalt kohaldatavale seadusele õigus sellist teavet Müüjalt saada.

7. Klientide õigused ja kohustused seoses nende Isikuandmete töötlemisega Veebisaidil

7.1. Kliendiks registreerumisel, st Veebisaidil Konto avamisel (loomisel) palutakse teil esitada Isikuandmed.

7.2. Kui olete Kliendiks registreerunud, saate oma Kontole sisse logida ja iseseisvalt hallata, muuta, uuendada või kustutada oma registreerimisvormil esitatud Isikuandmeid. Kui te leiate, et see lahendus on ebapiisav, on teil õigus võtta ühendust Müüjaga kooskõlas privaatsuspoliitikaga Teil on õigus nõuda, et Müüja annaks teile täielikku infot teie andmete kohta, mida Müüja töötleb. Samuti on Klientidel õigus nõuda, et neid andmeid muudetaks, täiendataks, ajakohastataks või eemaldataks ning et kõik vead parandataks. Samuti on Klientidel võimalus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil. Selle õiguse kasutamiseks võtke meiega ühendust e-posti aadressil: [email protected]. Müüja ei muuda Teie isikuandmeid käsitsi. Seetõttu mõistate ja kohustute oma Isikuandmeid viivitamatult uuendama, kui need muutuvad või on ebatäpsed.

7.3. Teie salasõna on Teie kontole juurdepääsu võti. Palun kasutage oma salasõna loomisel unikaalseid numbreid, tähti ja erimärke ning ärge avaldage oma konto salasõna kellelegi. Kui olete oma kontole sisse loginud, saate oma andmeid igal ajal muuta ja uuendada. Kui olete unustanud oma sisselogimise salasõna või teil on muid probleeme sisselogimisega, võtke meiega ühendust aadressil [email protected] või muudel tingimustes sätestatud kontaktandmetel.

7.4. Kui Teie avaldate oma salasõna või mis tahes muud Kontoteavet teistele, vastutate Teie kõigi oma Kontot kasutavate tegevuste eest, kui ei ole tõestatud vastupidist. Kui Teie kaotate oma salasõna, ei saa Teie enam kontrollida oma isiklike andmete abil tehtud toiminguid ja teie eest võib tekkida vastutus, mille eest te vastutate. Seetõttu, kui Teie kahtlustate, et teie salasõna võib kasutada keegi teine, peaksite sellest viivitamatult teatama Müüjat, kasutades Privaatsuspoliitikas sätestatud kontaktandmeid Teie salasõna on Teie Kontole juurdepääsu võti. Palun kasutage oma salasõna loomisel unikaalseid numbreid, tähti ja erimärke ning ärge avaldage oma Konto parooli kellelegi. Kui olete oma kontole sisse loginud, saate oma andmeid igal ajal muuta ja uuendada. Kui olete unustanud oma sisselogimise salasõna või teil on muid probleeme sisselogimisega, võtke meiega ühendust aadressil [email protected] või muudel tingimustes sätestatud kontaktandmetel.

7.5. Pange tähele, et kui kasutate Veebisaiti ühisest arvutist või internetikohvikus olevast arvutist, võivad teatud andmed Teie kohta olla nähtavad teistele, kes kasutavad arvutit pärast teid. Kui jagate arvutit teiste inimestega, logige alati Kontost välja, kui olete Konto kasutamise lõpetanud. See on vajalik isegi siis, kui lahkute arvutist vaid hetkeks. Sellega tagatakse, et volitamata isikud ei saa näha, kasutada või muuta Kliendi andmeid või infot.

7.6. Kui te ei soovi, et Müüja töötleks teie Isikuandmeid, võite igal ajal Müüjat sellest keeldumisest teavitada, esitades Müüjale taotluse. Te võite esitada sellise taotluse Privaatsuspoliitika punktis 7.4 sätestatud viisil. Sellise loobumisavalduse saamisel kaotate oma Kliendi staatuse ja te ei saa enam Kliendina Veebisaiti kasutada.

7.7. Müüjal on õigus säilitada Teie Isikuandmeid kuni teie Konto lõpetamiseni vastavalt Privaatsuspoliitikale ja/või reeglitele. Teie Konto lõpetatakse ja teie Isikuandmed kustutatakse vastavalt Privaatsuspoliitikale ja Tingimustele. Konto tühistamisel ei ole Teil enam juurdepääsu veebisaidil sisalduvatele andmetele, kui Privaatsuspoliitikas või eeskirjades ei ole sätestatud teisiti.

7.8. Selleks, et tagada käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud isikuandmete kogumise eesmärkide täitmise, võib teie isikuandmeid säilitada kuni 2 (kaks) aastat pärast Teie viimast sisselogimist Teie Kontole. Müüja jätab siiski põhjendatud põhjustel endale õiguse määrata isikuandmete säilitamise perioodiks vastavalt vajadusele lühemat või pikemat aega.

7.9. Ilma et see piiraks eelnevat, säilitab Müüja igal juhul Isikuandmed Klientide kohta, kes on välistatud kohaldatava õiguse või Tingimuste rikkumise tõttu.

8. Andmekaitse

8.1. Eelkõige püüab Müüja tagada Külastajate ja/või Klientide andmete turvalisuse. Edastatud informatsiooni ja andmete turvalisuse tagamiseks rakendab Müüja teenuste osutamisega seotud turvariskidele vastavaid turva- ja korralduslikke meetmeid. Müüja kasutab mõistlikke füüsilisi, elektroonilisi ja menetluslikke meetmeid ja meetodeid, et kaitsta tema valduses olevat teavet (sealhulgas anonüümset teavet) kadumise, varguse või loata kasutamise, avalikustamise või muutmise eest.

8.2. Kõik Kliendi makse sooritamisega seotud ühendused toimuvad Kliendi valikul turvalise ühenduse kaudu kasutatavale veebisaidile.

8.3. Pange tähele, et kuigi Müüja kasutab eespool nimetatud põhjendatud meetmeid, ei saa Müüja tagada ega garanteerida Teie veebis esitatud või kogutud isikuandmete turvalisust. Lisaks ei pruugi Müüja rakendatud meetmed olla piisavad, kui Teie ei järgi turvanõudeid. Eelkõige ei tohi Kliendid avaldada oma sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele. Pange tähele, et Veebisaidi tööriistad küsivad teilt selliseid andmeid, nagu teie e-posti aadress ja salasõna, ainult oma Kontole sisselogimisel. Selleks, et hoida ära, et volitamata isikud saaksid Teie kontot kasutada, logige pärast Konto ja/või Veebisaidi kasutamist välja.

8.4. Samuti saate vähendada oma Isikuandmete volitamata kasutamise riski oma tegevusega, rakendades ettevaatust ja võttes mõistlikke turvameetmeid, näiteks valides tugeva salasõna, kasutades ajakohastatud viirusetõrjetarkvara jne.

8.5. Teil on õigus nõuda, et Müüja annaks teile täielikku infot Teie andmete kohta, mida Müüja töötleb. Samuti on Klientidel õigus nõuda, et neid andmeid muudetaks, täiendataks, ajakohastataks või kustutataks ning et kõik vead parandataks. Samuti on Klientidel võimalus esitada vastuväiteid Isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil. Selle õiguse kasutamiseks võtke meiega ühendust aadressil [email protected].

9. Küpsiste poliitika

9.1. Veebisait kasutab Küpsiseid. Müüja kasutab Küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

9.1.1. Veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks ja Teie sirvimiskogemuse parandamiseks (nt teie seansi säilitamine pärast sisselogimist, teie seadete mäletamine jne);

9.1.2. reklaamiks ja otseturunduseks;

9.1.3. Veebisaidi statistiliste andmete kogumiseks ja Veebisaidi täiustamiseks;

9.1.4. See Veebisait kasutab Google Inc. ("Google") poolt välja töötatud ja pakutavat Google Analytics'i, mis on Veebisaidi analüüsi teenus. "Google Analytics" kasutab Küpsiseid, et aidata analüüsida Veebisaidi kasutamist. Küpsise poolt genereeritud teave Veebisaidi kasutamise kohta (koos teie IP-aadressiga) edastatakse Google'i serverisse USAs ja salvestatakse seal. Google kasutab seda infot selleks, et analüüsida Veebisaidi kasutamist Teie poolt, koostada Veebisaidi operaatorile aruandeid Veebisaidi populaarsuse kohta ning osutada muid Veebisaidiga ja selle kasutamisega seotud teenuseid. Google võib seda teavet edastada kolmandatele isikutele, kui seda nõuab kohaldatav õigus või kui sellised kolmandad isikud töötlevad teavet Google'i nimel. Google ei seosta teie IP-aadressi muude Google'i valduses olevate andmetega. Te võite takistada Google'ile Küpsiste paigaldamist, tehes oma brauseri tarkvaras teatud seaded, kuid palun arvestage, et kui Teie seda teete, ei pruugi teil olla võimalik kasutada Veebisaidi täielikku funktsionaalsust. Veebisaiti kasutades nõustute ja tunnistate, et Google võib kasutada kõiki teie tegevusega seotud andmeid Veebisaidil eespool kirjeldatud eesmärkidel ja viisil.

9.2. Kõik Veebisaidil kasutatavad Küpsised võivad olla ajutised või püsivad:

9.2.1. ajutised Küpsised kehtivad ja neid ei eemaldata seni, kuni Teie oma brauseris sirvite;

9.2.2. Püsiküpsised ei kustutata pärast brauseri sulgemist ja neisse salvestatud andmed lihtsustavad hilisemat juurdepääsu Teie Kontole ( salasõna, e-posti aadress). Sellised Küpsised kiirendavad ja lihtsustavad Veebisaidi kasutamist.

9.3. Veebisaidi kasutamisega kinnitate, et nõustute ja lubate Müüjal paigutada küpsiseid Teie lõppseadmesse (arvutisse, telefoni jne.).

9.4. Küpsiste kasutamise saate blokeerida ja püsivaid Küpsiseid igal ajal eemaldada, kasutades selleks oma veebilehitseja tarkvara. Lisateavet selle kohta, kuidas oma brauseris Küpsiseid hallata, leiate oma veebilehitseja menüüst vahekaardilt "Abi".

9.5. Küpsiste blokeerimine või piiramine võib mõjutada mõningaid Veebisaidi funktsioone.

9.6. Veebisait kasutab järgmisi küpsiseid:

9.6.1. rangelt vajalikud Küpsised, mis on tehniliselt vajalikud Veebisaidi põhifunktsioonide jaoks. Ilma nende Küpsisteta ei oleks teil võimalik lisada kaupu oma ostukorvi, teha tellimusi või logida sisse oma kasutajakontole.

9.6.2. analüütilised Küpsised, mis võimaldavad meil muuta Veebisaiti kasutajasõbralikumaks, analüüsides ja mõistes, kuidas Kasutajad seda kasutavad. Sellised Küpsised võimaldavad meil ka jälgida erinevate turunduskanalite tõhusust.

9.6.3. taasturunduse Küpsised, mida kasutame personaliseeritud reklaami edastamiseks asjakohasele sihtrühmale.

9.7. Pange tähele, et Küpsiseid võivad kasutada ka Müüja partnerid või muud kolmandad isikud, kes ei ole Müüja kontrolli all. Müüja ei saa ja ei vastuta selliste isikute tegevuse eest. Kui Teie kahtlustate, et Müüja partnerid või muud kolmandad isikud, kes ei ole Müüja kontrolli all, kasutavad Küpsiseid ilma teie nõusolekuta, peaksite võtma ühendust Müüja partneri või muu vastava kolmanda isikuga.

10. Kolmandad isikud

10.1. Käesolev Privaatsuspoliitika reguleerib ainult nende andmete kasutamist ja avalikustamist, mida kogume Teilt Veebisaidi kaudu, kui Privaatsuspoliitikas ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti. Kui Teie avaldate oma Isikuandmeid teistele, kas Kliendile või kolmandale isikule, Veebisaidi või muude veebilehtede kaudu, võivad vastava teabe kasutamise ja avaldamise suhtes kehtida teistsugused reeglid.

10.2. Veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele. Müüja ei kontrolli ega vastuta nende veebisaitide sisu üle. Nendel veebisaitidel võivad olla oma privaatsuspoliitikad, mida soovitame Teil lugeda. Müüjal puudub kontroll kolmandate isikute privaatsuspoliitikate ja/või muude Teie suhtes kohaldatavate eeskirjade üle ning Teie vastutate ja olete kohustatud järgima neid poliitikaid ja eeskirju omal äranägemisel ja riskil, kui need kehtivad Teie suhtes. Müüja ei vastuta teiste veebisaitide privaatsuspoliitikate või muu sisu eest, kui Veebisait sisaldab linki teistele veebisaitidele või teistelt veebisaitidelt. Kui klõpsate Veebisaidi lingile, logole või muule elemendile või kui kasutate Veebisaidil kättesaadavaid teenuseid, sealhulgas veebipõhist suhtlust, võtke arvesse, et mis tahes sellisele elemendile klõpsamine võib teid viia väljapoole veebisaiti.

10.3. Müüja ei kogu Klientide kohta teavet kolmandatelt isikutelt, välja arvatud juhul, kui see on sätestatud Privaatsuspoliitikas või üldtingimustes, samuti juhul, kui ei täideta õigusaktides või üldtingimustes sätestatud nõudeid või kui rikutakse kolmandate isikute õigusi.

10.4. Kasutame ka Facebooki, Google'i ja teisi veebireklaami pakkujaid. Nende teenusepakkujate privaatsuspoliitikast, nende kogutud andmetest ja nende poolt kohaldatavatest isikuandmete kaitsemeetmetest saate lugeda nende teenusepakkujate privaatsuspoliitikast. Lisateavet nende toimimise kohta ning teavet selle kohta, kuidas Teie saate selliste reklaamide kuvamise või nende andmete kasutamise vastu vaielda, leiate nende teenusepakkujate esitatud teabest – https://lt-lt.facebook.com/policies/ads; https://policies.google.com/technologies/ads.

10.5. Analüütilised ja remarketingi Küpsised edastatakse kolmandatele osapooltele juba isikustatud kujul ja Teid ei saa selliste Küpsiste abil tuvastada.

11. Lõppsätted ja vaidluste lahendamine

11.1. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamise suhtes kohaldatavad eeskirjad on sätestatud Veebisaidi kasutustingimustes.

11.2. Müüja jätab endale õiguse muuta käesolevat Privaatsuspoliitikat või selle mis tahes osa ja sellega seotud teavet aeg-ajalt omal äranägemisel vastavalt Tingimustele.

12. Teatise kehtivus ja muudatused

12.1. Käesolev teatis kehtib alates 1. jaanuarist 2022. Kui me muudame käesoleva teatise sisu, avaldame ajakohastatud ja kehtiva versiooni topbeauty.ee Veebisaidil või teavitame Teid vajaduse korral muudel viisidel muudatustest.